Οδηγίες αρχικοποίησης του κωδικού, θα σταλούν στη δηλωμένη διεύθυνση e-mail.